Sprowadzenie zwłok do kraju

      Możliwość komentowania Sprowadzenie zwłok do kraju została wyłączona

Dynamiczny rozwój transportu sprawił, że coraz więcej ludzi podróżuje po całym świecie. Tym samym, zwiększone zostało ryzyko śmierci zagranicą. Najczęściej sytuacje te mają miejsce podczas wyjazdów  zarobkowych oraz turystycznych. Rodzina pragnie pożegnać i pochować zmarłego w ziemi ojczystej. Pojawiają się więc kwestie: sprowadzanie zwłok oraz przewóz zwłok z zagranicy.
Kwestie prawne sprowadzania zwłok z zagranicy regulują przepisy krajowe oraz międzynarodowe. Aby sprowadzić zwłoki z zagranicy należy uzyskać stosowne zezwolenia i pozwolenia. Przede wszystkim obowiązkowe jest uzyskanie pozwolenia wydanego przez starostę lub prezydenta miasta właściwego dla planowanego miejsca pochówku zwłok. Obligatoryjnie potrzebne jest także zaświadczenie o sprowadzeniu zwłok do kraju wydane przez konsula. Najpierw należy uzyskać pozwolenie od starosty albo prezydenta miasta – na tej podstawie można ubiegać się o zaświadczenie od konsula. O dokumenty te ubiega się rodzina zmarłego lub zakład pogrzebowy. Po zebraniu dokumentów pozostaje kwestia transportu. Na rynku funkcjonują firmy, które profesjonalnie się tym zajmują. Do transportu zwłok niezbędne są także oryginały: aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie o tym, że zgon nie nastąpił w wyniku choroby zakaźnej oraz zaświadczenie zakładu pogrzebowego trudniącego się transportem zwłok z zagranicy o tym, że ciało zostało złożone do metalowej trumny, której dno zostało pokryte co najmniej 5 cm warstwą chłonną. Ponadto, trumna została odpowiednio zalutowana i znajduje się w drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się przemieszczać. W sytuacji, gdy rodzina nie decyduje się na sprowadzenie zwłok z zagranicy, konsul zwraca się do lokalnych władz o pochowanie ciała zagranicą zgodnie z obowiązującymi tam zwyczajami.

Zobacz też: Sprowadzanie zwłok | Epitafium Przewozy